TRAINING EN BEGELEIDING

Buro Hldr verzorgt diverse ontwikkelprogramma’s. Een combinatie van maatwerk voor opdrachtgevers (in-company) en trainingen waarvoor iedereen zich in kan schrijven. Een greep uit de mogelijkheden.

Open deelname

Persoonlijke ontwikkeling ~ jij!

Wat wil jij in jezelf onderzoeken? Waarin wil je groeien?
Zet jezelf centraal en ga gericht met vaardigheden en valkuilen aan de slag.

Moeiteloos Jezelf

Vitaliteit en groei

Hierin staan ontspannen en eigen doelen centraal. Wie ben ik? Wat voel ik? Wat wil ik?
Je leert meer in contact te zijn met jezelf, daar waar alles helder is. Vanuit een fysieke staat van ontspanning ontstaat er ruimte voor groei.
Uitermate geschikt voor stresspreventie.
<2 dagen>

eerstvolgende datum
juni 2023
trainers: Saskia & Marinette

Mijn relaties en patronen

Ik in het geheel

In een opstelling onderzoek je hoe jij je verhoudt tot bepaalde personen en/of hardnekkige patronen. Voor meer inzicht in de onderlinge dynamiek, heldere keuzes en gerichte actie.
<1 dagdeel>

eerstvolgende datum
9 juni 2023
trainers: Saskia & Liesbeth

Retraite Moeiteloos Jezelf

Turbo energie en creatie

Een hele week op een prachtige locatie in het buitenland. Verstilling, op verhaal komen, geïnspireerd raken en vernieuwde energie opdoen. Na afloop heb je jezelf op een diepere laag leren kennen. Je hebt helder wie je bent, wilt zijn en wat je hebt te doen.
<6 of 7 dagen>

eerstvolgende datum
september 2023
trainers: Saskia & Marinette

Omgaan met conflicten

Veiligheid en harmonie

Best veel mensen zijn conflict mijdend. Toch is het handig als je conflicten beter leert hanteren. Niet zozeer ruzie maken, meer het omgaan met tegengestelde belangen op zo’n manier dat je blijft opkomen voor die van jou. Zacht op de relatie, hard op de inhoud. Weten hoe je kunt de-escaleren en welke elementen en gesprekstechnieken je in kunt zetten. Ook te gebruiken in onderhandelingen.
<1 dag>

7 gewoonten voor meer impact

Samen is meer dan alleen

Wil jij meer impact? Begin bij jezelf. Wanneer je je deze gewoonten eigen maakt bereik je meer. Omdat je weet waar je naar toe wilt en doet wat er voor nodig is om er te komen. Niet omdat het moet, maar omdat je het wilt. Het is vooral een kwestie van helder persoonlijk leiderschap, vanuit intrinsieke waarden.
<1 dag>

In-company

Teamontwikkeling ~ wij!

Hoe ga je als team met elkaar om en hoe effectief is dat? Waar mensen samen komen ontmoet je verschillen. Een teamsessie of training kan het bewustzijn vergroten, meer openheid creëren en meer helderheid geven over patronen, rollen en verantwoordelijkheden. Belangrijke aspecten zijn samenwerking, communicatie en teamontwikkeling. Versterken van de onderlinge samenwerking binnen teams heeft een positief effect op het resultaat. Hier af en toe bij stil staan boekt vooruitgang.

Beter samenwerken

De kracht van het verschil

In deze workshop of training ontdek je jezelf en de mensen met wie je werkt. Wat zijn de kwaliteiten, de valkuilen en hoe komt dit in de samenwerking tot uiting? Een kleurrijk geheel, voor groei in onderling begrip, kortere lijntjes en meer verbinding.

Teamontwikkeling

Groeien in teamprestaties

Het functioneren en de ontwikkeling van een team gaat niet vanzelf. Elke situatie en elke fase vraagt om andere interventies, afstemming en leiderschap. We kijken onder andere naar thema’s als cultuur, vertrouwen, autonomie, verantwoordelijkheid en macht.

Ook te boeken als meerdaagse met overnachting.

Helder communiceren

Verbindend luisteren

We communiceren de hele dag, de één wat beter of meer dan de ander. Wat is nu de kunst van ‘begrijpen en begrepen worden’. Hoe beïnvloeden de verschillen in communicatiestijlen onze interactie? Hoe spreek je elkaar constructief aan op gedrag en verantwoordelijkheden? Je leert het in deze training. Ook toe te passen in vergaderen en feedback geven.

Leiderschap ontwikkeling ~ ik en wij!

Leiderschap is een aparte rol. Onderdeel zijn van het team, maar ook anders. Verantwoordelijk zijn, richting geven, organiseren en coachen. Welke invloed heeft jou leiderschap op de mensen en op de organisatie? Jezelf kennen, onderzoeken en uitdagen om authentiek voor te gaan in groei en resultaat.

Leiderschap

Authentiek en origineel

Wie ben jij als leider? Wat definieert een goede leider? In deze training onderzoek je je eigen leiderschapsstijl en het effect hiervan op anderen. Je gaat aan de slag met je eigen patronen, gedrag en drijfveren. Je ontwikkelt en verdiept je eigen leiderschap en weet hoe je groei en samenwerking kunt faciliteren en stimuleren.

2 keer per jaar organiseert bureau Helder volledig verzorgde meerdaagse leiderschapsdagen (midweek) o.b.v. open inschrijving.

Teambuilding

1 plus 1 = 3

Als leider stel je teams samen en ben je verantwoordelijk voor het resultaat. Hoe bereik je synergie en hoe werkt dit in het eigen managementteam? We zoomen in op doelen, competenties, bijdragen en teamdynamiek.

Aansturen van verandering

Duurzame innovatie

Als manager ben je verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van veranderingen. Omdat mensen hier van nature niet zo happig op zijn vraagt dit nogal wat van je. In deze training krijg je heel helder wat dat precies inhoudt. Een tipje van de sluier: urgentie en communicatie.

Begeleiding en diversen

Effectief Medezeggenschap

Meer impact, meer resultaat

Wordt een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur. Diverse programma’s voor ondernemingsraden. Zoals onderhandelen, toelichting Wet op de Ondernemingsraad (WOR), communicatie, oordeels- en besluitvorming, beleid en ethiek etc.

Strategie

Resultaatgericht management

Challenge de doelstellingen en check de interne afstemming. Bijvoorbeeld door het bevorderen van creativiteit, inventariseren van ideeën en bepalen van richting.

Inspiratie

Energie en motivatie

Behoefte aan inspiratie? Voor jezelf of voor je medewerkers? We beschikken over een bak aan kennis, kunde, ervaring, enthousiasme en onderwerpen. Voor een boost in energie, visie, helderheid of verbinding.

Expertise

Groei in eigen vakgebied

Reflectie door intervisie of supervisie. In leiderschap of ontwikkeling. Aan de hand van eigen casuïstiek en leervragen.