HOE WE DAT DOEN

ONZE DIENSTEN, METHODEN EN TECHNIEKEN

DIENSTEN

Maatwerk

TRAINING

Onze trainingen zijn gericht op het vergroten van bewustzijn en versterken van kwaliteiten. Ook is er ruimte om beter om te leren gaan met valkuilen en hierin te ontwikkelen. Een training is een heel effectief onderdeel van een ontwikkelprogramma’s omdat deelnemers in relatief korte tijd niet alleen veel nieuwe informatie vergaren maar ook meer inzicht in zichzelf. Met aandacht voor reflectie, direct met de nieuwe kennis en vaardigheden experimenteren en door van en binnen de groep te leren.

COACHING

In onze persoonlijke begeleiding ondersteunen wij individuen bij hun ontwikkelvraag. De basis van onze werkwijze ligt in het krijgen van meer inzicht in eigen persoonlijkheid, vaardigheden, belangrijke waarden en gedrag, om van daaruit concrete richting te bepalen en actie te ondernemen. Op deze manier stimuleren we persoonlijk leiderschap, waarin zelfbewust zijn centraal staat en het belang van vervulling van potentieel.

BEGELEIDING

Wij begeleiden bij trajecten rondom ontwikkeling en verandering. Als externe deskundigen op het gebied van ontwikkeling, leiderschap en communicatie maken wij complexe vraagstukken inzichtelijk en bieden ondersteuning bij organisatieontwikkeling. Wij halen boven water wat de onder oppervlakte leeft. Creëren helderheid ten aanzien van bedrijfscultuur, samenwerking of bij conflictsituaties. Enkele voorbeelden van begeleiding:

✓ procesbegeleiding
✓ strategieontwikkeling
✓ probleemanalyse
✓ teamontwikkeling

SUPERVISIE

We organiseren supervisie bijeenkomsten waarin dagelijkse professionele praktijk en ontwikkeling met ervaren professionals in leiderschap en ontwikkeling te bespreken. Zo bevorderen deelnemers door onze begeleiding, advies en feedback hun professionele vaardigheden, competenties en reflectieve praktijk. Individueel of in groepsverband, afhankelijk van de specifieke context en behoeften.

Met aandacht voor een gestructureerde omgeving, passende ‘peers’ en ruimte voor probleemoplossing ontstaat zo een vertrouwde setting waar supervisanten lidmaatschap kunnen ervaren. Omdat leiderschap een eenzame en uitdagende rol kan zijn. Hierin wordt leiderschap en veerkracht versterkt.

Methoden & Technieken

Waar we mee werken

Diverse psychologische stromingen

Psychodynamische benadering, cognitieve gedragstherapie, experiëntele en cliëntgerichte benadering, systeemgericht en lichaamsgericht werken. O.a. veranderingsgerichte interactie, neuro linguïstisch programmeren en transactionele analyse

Diverse biologische, natuurkundige en spirituele uitgangspunten

Energiewerk, lichaamswerk, intuïtie, universele groeibeginselen, hartcoherentie, kwantumfysica, mindfulness en 7 gewoonten voor impact

Diverse bewezen modellen en toepassingen

Teamdynamiek, didactisch / leerstijlen, samenwerking, strategie, communicatie, voorkeurstijlen, drijfveren, assessments, organisatieontwikkeling, etc.

Onze aanpak Mensen inspireren vol te leven.

01


Ontspannen

Het vetrekpunt voor groei is ontspanning, omdat in stress geen groei mogelijk is. Stap 1 is het inzichtelijk maken van stressoren en deze ontkrachten of oplossen.

In ontspanning ontstaat ruimte voor dromen. Welke doelen heb je?

02


Ontdekken

Nieuwsgierig zijn naar verandering en kansen. Onderzoeken van jezelf en de ander. Wat gaat vanzelf en wat kost moeite. Dat is stap 2.

Wat versterkt je en wat belemmert je in het bereiken van je doelen?

03


Ontwikkelen

Gericht aan de slag, stap 3. Versterken van kwaliteiten, autonomie en verbinding. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen over eigen gedrag met een focus op jezelf en elkaar versterken.

Wat ga je doen?

04


Groeien

Vanuit de nieuwe inzichten, focus en acties groeien. Na verloop van tijd (wanneer dit eigen is gemaakt) herhalen van stap 1 tot en met 3

Door je te ontwikkelen groei je, als mens, als team en als organisatie?